PORADNIA
UZALEŻNIEŃ

Blog

Alkoholizm

Potrzebujesz pomocy w zmaganiach z chorobą alkoholową? Chcesz pomóc bliskiej osobie uzależnionej od alkoholu? Zgłoś się na konsultację i sprawdź, jak wygląda program terapeutyczny i jakich efektów spodziewać się po terapii.

Gdzie należy leczyć alkoholizm

Osoby chorujące na alkoholizm mają bardzo dużo możliwości, aby pokonać nałóg. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym lepiej, ponieważ ta choroba posiada wiele negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych czy psychicznych. Gdzie w takim razie powinny udać się osoby cierpiące na alkoholizm?

Gdzie mogą udać się po pomoc osoby chorujące na alkoholizm?

Pierwszą opcją, o której opowiemy, jest bezpłatne leczenie alkoholizmu. Na samym początku należy powiedzieć, że walka z uzależnieniem w Polsce jest darmowa. Jest to również dobrowolne działanie, które sam musi podjąć chory, chyba że dostanie nakaz sądowy, który zobowiąże go do rozpoczęcia terapii. Kto może z tego skorzystać? Każda osoba uzależniona, bez znaczenia czy posiada ubezpieczenie NFZ. Co ważne, pomoc mogą otrzymać wszystkie osoby współuzależnione, czyli rodzina chorej osoby. Tak samo nie muszą być oni ubezpieczeń. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się w Ustawie z 26.10.1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Tak jak powiedzieliśmy, leczenie jest całkowicie darmowe. Jednak udanie się do placówki, w której chcemy poddać się leczeniu, ukazanie dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przyspieszą ten proces. Można również potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego, prawa jazdy albo paszportu. Gdy pacjent nie posiada ubezpieczenia, koszty leczenia pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

Darmowe leczenie daje możliwość pozbycia się uzależnienia nawet u osób, które są w kiepskiej sytuacji finansowej (często spowodowanej przez alkohol). Dostępność pomocy, powinna zachęcić wszystkich chorych do udania się na leczenie.

Jak wygląda bezpłatne leczenie alkoholizmu?

Alkoholizm to schorzenie, które polega na uzależnieniu fizycznym i psychicznym od szkodliwej substancji w różnych alkoholach. Ktoś, kto cierpi na tę chorobę nie jest w stanie samemu poradzić sobie z problemem. Osoba, której uzależnienie jest w zaawansowanej fazie, posiada głód alkoholowy, który zmuszą ją do sięgnięcia po alkohol. Występują również objawy somatyczne i przymus psychiczny, który nie pozwala opanować pragnienia. Jedynie leczenie odwykowe może sprawić, że chory pokona tę słabość. Gdzie udać się po pomoc?

Przede wszystkim w Polsce leczenie alkoholizmu jest bezpłatną usługą. Mogą z niej skorzystać również osoby, które nie posiadają ważnego ubezpieczenia NFZ. Osoba uzależniona może udać się do poradni lub przychodni, w których są prowadzone terapie. Nie potrzebujemy skierowania, aby wybrać się do tych dwóch placówek. Potrzebny jest jedynie dowód, który potwierdzi tożsamość. Do dyspozycji są również dzienne i całodobowe punkty, w których leczy się uzależnienie np.: szpitale lub ośrodki leczenia alkoholizmu (prywatne lub państwowe). Kierując się do tych oddziałów niezbędne będzie skierowanie, które można otrzymać w poradni leczenia uzależnień.

Gdzie udać się na leczenie alkoholizmu? Jakie są oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych?

U osoby uzależnionej, która odstawiła alkohol, mogą pojawiać się psychiczne i somatyczne objawy zespołu abstynencyjnego np.: uczucie niepokoju, nudności, wymioty, drażliwość, kołatanie serca, skoki ciśnienia tętniczego oraz silne poty. Zazwyczaj znikają one po kilku dniach. Jednak osoba silnie uzależniona w przypadku powyżej opisanych objawów, powinna skonsultować się z lekarzem.

Należy zgłosić się na oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, gdy:

 • U osoby, która odstawiła alkohol, występują omamy słuchowe, wzrokowe lub napady drgawek, czyli padaczka alkoholowa,
 • Objawy zespołu abstynencyjnego są silne,
 • Osoba chora jest osłabiona, odwodniona lub niedożywiona,
 • Uzależniony choruje na inne schorzenia,
 • Alkohol był pity przez długi czas w ciągu,
 • Osoba chora pijąc alkohol łączy to z przyjmowaniem narkotyków, dopalaczy i leków.

Wtedy lekarz, po przeprowadzeniu odpowiednich badań, musi stwierdzić, w jakiej placówce powinna leczyć się chora osoba. Jedną z możliwości jest skierowanie alkoholika do szpitala na oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, gdzie zostanie wykonany detoks. Trwa to około 10 dni i jego celem jest odtrucie z substancji toksycznych, których pojawianie się w organizmie jest efektem ubocznym alkoholizmu. Podczas detoksykacji choremu podaje się elektrolity i witaminy, regularnie wykonuje badanie. Objawy zespołów abstynencyjnych często łagodzi się środkami przeciwbólowymi, uspokajającymi lub nasennymi.

Warto jeszcze dodać, że pobyt na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnym nie wyleczy całkowicie uzależnienia. Jego celem jest przerwanie ciągu alkoholowego i poprawienie stanu zdrowia chorego. Po wyjściu z takiego oddziału należy kontynuować leczenie, aby przyniosło ono skutki.

Gdzie leczyć alkoholizm? – Poradnie leczenia uzależnień

Uzależnienie od alkoholu bardzo często spowodowane jest problemami psychicznymi np.: nieumiejętności rozpoznawania emocji oraz brak możliwości radzenia sobie z problemami. Alkohol sprawia, że człowiek czuje się lepiej i sztucznie steruje jego świadomością. Leczenie alkoholizmy łączy się również z terapią psychologiczną. Dzięki temu chory może poznać mechanizmy, które rządzą uzależnieniem i nauczyć się rozpoznawania sytuacji, które powodują, że chce się sięgnąć po alkohol. Identyfikuje się również uczucia, które w trakcie towarzyszą choremu. Taką terapię prowadzi się w poradniach leczenia uzależnień, które są we wszystkich większych miastach w Polsce.

Jeśli ktoś chce skorzystać z usług poradni, nie musi posiadać skierowania od lekarza. Wystarczy zadzwonić do punktu i umówić się na wizytę. W dzień spotkania należy wylegitymować się dokumentem, który potwierdzi tożsamość. Wizyta jest bezpłatna. Jej koszty pokrywa NFZ, a jeśli ktoś nie jest ubezpieczony, zapłaci za nią Ministerstwo Zdrowia. Na pierwszej wizycie terapeuta przeprowadzi wywiad z uzależnionym, zdiagnozuje problem i jego zaawansowanie. Zostanie również stworzony plan leczenia. Warto dodać, że w takich poradniach przyjmowane są tylko osoby trzeźwe.

Terapeuta, który będzie prowadzić terapię, może zalecić leczenie w trybie ambulatoryjnym albo zalecić udanie się na oddział dzienny lub całodobowy, aby pozbyć się uzależnienia. Leczenie ambulatoryjne w trybie dochodzącym jest dłuższe niż to na oddziałach zamkniętych. Terapia wstępna, czyli ta wykonywana na początku, trwa od 6 do 12 miesięcy. Spotkania odbywają się do trzech razy w tygodniu i trwają 1-2 godziny. Poradnie leczenia uzależnień dostosują plan terapii to zajęć chorego, więc zazwyczaj spotkania odbywają się po południu. Wyróżnia się indywidualne spotkania z terapeutą albo spotkania grupowe. Zazwyczaj można również konsultować się z psychologiem i lekarzem psychiatrą.

Leczenie w trybie ambulatoryjnym pozwala na poddanie się terapii bez konieczności rezygnacji z życia zawodowego lub rodzinnego. Zaletom jest również to, że techniki, które poznaje się na spotkaniach, można od razu wcielać w życie. Dzięki temu łatwiej utrwalić dobre zachowania niż w przypadku pobytu na oddziale zamkniętym, gdzie jest wiele nienaturalnych okoliczności. Minusem tej leczenia jest to, że uzależniony stale jest pod wpływem pokus zewnętrznym i trzeba mieć wiele determinacji, aby pozytywnie ją zakończyć.

Dzienne oddziały leczenia alkoholizmu

Na dziennych oddziałach leczenia uzależnień od alkoholu leczenie jest w formie kilkunastogodzinnych zajęć. Odbywają się one od poniedziałku do piątku. Pacjenci o podanej godzinie przychodzą na oddział, ale mieszkają w swoim domu. Ta terapia trwa do 8 tygodniu. Jej zaletą jest to, że pacjent może na jej czas otrzymać zwolnienie lekarskie i nie musi się martwić o nieprzebywanie w pracy. Gdy już ukończy się to leczenie, warto wybrać się na kolejną terapię, ale w warunkach ambulatoryjnych w przychodni. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą szybko zakończyć terapię.

Całodobowy ośrodek leczenia alkoholizmu

Kolejnym sposobem na pozbycie się alkoholizmu jest udanie się do ośrodka zamkniętego na terapię całodobową. Jest ono bezpłatne, gdy wybrana zostanie placówka, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Można również wybrać płatną opcję i udać się do prywatnego ośrodka. Jest to bardzo intensywna terapia, bo pacjenci przez całą dobę są obserwowani przez specjalistów. Jej długość jest uzależniona od potrzeb chorego, ale zazwyczaj trwa do 12 tygodni.

Z tej możliwości powinny skorzystać osoby, które:

 • Chcą w pełni skupić się na leczeniu uzależnienia,
 • Chcą oderwać się od otoczenia, które kojarzy mu się z nałogiem.
 • Mają mało silnej woli i nie wytrzymują długo w trzeźwości,
 • Nie dojeżdżają na oddział dzienny lub do poradni leczenia uzależnień,
 • Leczyły już alkoholizm w innej formie np.: terapie ambulatoryjne, i nie przyniosło to oczekiwanych efektów,
 • Mają dodatkowe problemy zdrowotne (w ośrodku otrzymają pełną opiekę lekarską),
 • Chcą leczyć się w komfortowych warunkach w ośrodku prywatnym.

To jak będzie wyglądać terapia, zależy od każdego ośrodka. Zazwyczaj jest ona układana do potrzeb pacjentów. Łączy się w niej najczęściej spotkania indywidualne oraz grupowe. Większość placówek, a w szczególności te prywatne, starają się urozmaicić zajęcia terapeutyczne, organizując różne warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami. Czas w takim miejscu jest wypełniony przez krótkie wycieczki, uprawianie sportu, chodzenie na basen itp. Dzięki temu chorzy nie mają czasu myśleć nad głodem alkoholowym. Niezwykle ważne jest również to, że uzależnieni przebywają z innymi osobami, które mają ten sam problem, dzięki czemu widzą, że nie są z nim sami. Jest to wspaniała podstawa do zbudowania przyjaźni na całe życie, bo są one oparte o wzajemne wsparcie.

Leczenie całodobowe ma wiele zalet, oto niektóre z nich:

 • Osoby uzależnione nie przebywają w towarzystwie, które kojarzy im się z alkoholem,
 • W ośrodku można skupić się na walce z nałogiem,
 • Pacjent ma całodobową opiekę medyczną, terapeutyczną i psychologiczną,
 • Osoby chore nie czują się krytykowane i oceniane, ponieważ wszyscy mają ten sam problem,
 • Jeśli pojawią się chwile zwątpienia, można skontaktować się ze specjalistą.

Gdzie należy się udać, aby wyleczyć alkoholizm?

Miejsc, w których można wygrać walkę z alkoholizmem, jest wiele. Różne placówki prowadzą terapię, które różnią się rodzajem, częstotliwością oddziaływań leczniczych czy intensywnością. To gdzie należy się udać po pomoc, zależne jest od potrzeb chorego, czyli zaawansowania choroby, predyspozycji i sytuacji życiowej.

W całodobowym ośrodku pacjent będzie musiał na około 8 tygodni skupić się tylko na pokonaniu nałogu. Co prawda można otrzymać zwolnienie lekarskie, jednak nie każdy jest gotowy na takie wyrzeczenie. Chociaż warto dodać, że ta terapia przynosi bardzo duże efekty. Decydując się na terapię w warunkach ambulatoryjnych, na leczenie będzie trzeba poświęcić kilka godzin dziennie, a resztę czasu przeznaczyć na pozostałe obowiązki. To dobre rozwiązanie, jednak nie dla każdego, bo nie każdy ma na tyle silną wolę.

Gdzie osoby uzależnione mogą uzyskać wsparcie?

Odwyk jest jedną z form walki z alkoholizmem. Jednak na początku tej drogi osoba chora oraz jej bliscy mogą nie wiedzieć, gdzie udać się po pomoc i jak przekonać uzależnionego o podjęciu leczenia. Możliwości jest wiele i oto kilka z nich:

 • Telefon zaufania

Jest to całkowicie anonimowa pomoc, którą może uzyskać każdy, kto zadzwoni pod konkretny numer. Zazwyczaj są za niego odpowiedzialne samorządy oraz ośrodki pomocy społecznej w danej miejscowości. Podczas rozmowy można dowiedzieć się o wielu ważnych rzeczach np.: jak uzyskać przymusowe skierowanie na odwyk.

 

 • Klub/stowarzyszenie abstynenckie

Są to grupy, które są doskonałym wsparciem dla alkoholików i ich rodzin. Większość z nich posiada telefony zaufania, punkty konsultacyjne czy grupy wsparcia. Można również spotkać się ze specjalistami, którzy prowadzą zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu. Chory otrzyma wsparcie i porady, jak pozostać w trzeźwości oraz spędzi w ciekawy sposób czas z osobami z podobnymi problemami, co może być ważne podczas terapii. Z klubów i stowarzyszeń abstynenckich powinny skorzystać osoby, które już zakończyły terapię.

 

 • Punkty konsultacyjne

Są one tworzone przez samorządy gminne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Punkty są przeznaczone dla osób uzależnionych i udając się do nich, można uzyskać wsparcie i naprowadzenie do jakich instytucji należy się kierować. W Polsce jest około 2000 punktów konsultacyjnych.

 

 • Wspólnota Anonimowych Alkoholików

AA, czyli wspólnota Anonimowych Alkoholików jest najbardziej popularnym stowarzyszeniem w Polsce, w którym pomaga się osobom uzależnionym. W kraju jest aż 2000 grup. Co ważne w spotkaniach może wziąć udział każdy, kto czuje taką potrzebę, nie trzeba się rejestrować i zapisywać. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami, wspierają się oraz wspólnie rozwiązują problemy. Spotkania nie są prowadzone przez specjalistów, tylko wybranych uczestników.

W jaki sposób przekonać alkoholika do leczenia?

Wyżej zapisane metody z pewnością będą doskonałym wsparciem dla osoby, która chce wygrać walkę z nałogiem. Jednak na samym początku trzeba ją zacząć, co może być najtrudniejszą rzeczą. Jak się do tego zabrać? Jeśli nasz bliski cierpi na to uzależnienie i chcemy mu pomóc, sami musimy się czegoś o nim dowiedzieć. Dzięki temu łatwiej będzie nam rozmawiać z osobą, a przede wszystkim ją zrozumieć. Warto uświadomić sobie, że sięganie po alkohol to sposób na radzenie sobie z problemami. Może być to również społecznym nawykiem, który wynika z przynależności do jakiejś grupy. Oczywiści alkoholicy nie piją z umiarem, nawet jeśli mówią, że jest inaczej.

Gdy już zapoznaliśmy się z tematem, należy porozmawiać z uzależnionym. Przede wszystkim trzeba jej uświadomić, że chcemy jej pomóc, jesteśmy wsparciem i może ona na nas liczyć. Podczas rozmowy należy odrzucić oskarżenia, niemiłe sformułowania, powinniśmy być pozytywnie nastawieni i w ten sposób się wypowiadać. Ważne jest również, aby uzależniony rozmawiał z nami, a nie żeby był to monolog. Należy zachować spokój bez znaczenia na reakcję. Rozmowa powinna być przeprowadzona w miłych warunkach, a osoba, z którą będziemy rozmawiać, powinna być trzeźwa. Należy zadbać o dyskrecję.

Najważniejsze w przekonaniu uzależnionego do udania się na terapię jest okazanie mu wsparcia. Nikogo nie da się namówić, można tylko wesprzeć i powiedzieć, że możemy pomóc. Rozmowa powinna być uczciwa i otwarta. Warto się również przygotować na to, że chory może nas krytykować. Jest to normalne i nie można traktować tego osobiście. Warto również, aby po rozmowie szybko zacząć działać. W przeciwnym wypadku chory uzna, że nasze słowa były rzucane na wiatr. Można za darmo skontaktować się ze specjalistą, który pomoże nam w przekonaniu chorego, aby walczyć. Będzie to dla nas pomocne, bo sami będziemy wiedzieć, gdzie dalej należy się udać.

Zobacz także