PORADNIA
UZALEŻNIEŃ

Blog

Narkomania

Uzależnienie od narkotyków wywołuje poważne skutki zdrowotne, psychiczne, społeczne, rodzinne, zawodowe oraz prawne. Chory przestaje panować nad własnym życiem, a samodzielne odstawienie substancji psychoaktywnej przestaje być możliwe, ponieważ pojawiają się wtedy poważne objawy zespołu abstynencyjnego.

Leczenie uzależnienia od dopalaczy cz.2

Dopalacze to bardzo szkodliwa substancja, która jest powszechna wśród młodych ludzi. Czują się oni bezkarni, ponieważ ten środek nie trafił na listę zakazanych używek. Z tego powodu są one łatwo dostępne. Uzależniają psychicznie i fizycznie, dlatego należy jak najszybciej rozpocząć leczenie.

Jak zacząć leczenie uzależnienia od dopalaczy?

Dopalacze posiadają nie tylko znane i przebadane substancje. Ich skład zawiera również produkty nieznane, co oznacza, że są one niebezpieczne. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia związanego z używką leczenie jest skomplikowane. Dlatego warto zadbać o to, by uzależniony jak najkrócej trwał w nałogu. Aby rozpocząć terapię, chory musi zdać sobie sprawę z problemu. Następnie potrzebna będzie diagnoza problemu. Podczas niej specjalista będzie starał się dowiedzieć, jaka substancja spowodowała uzależnienie. Nie jest to łatwe, bo wiele osób uzależnionych od dopalaczy przyjmuje wiele różnych środków, których skład się różni. Następnie trzeba określić stopień zaawansowania uzależnienia. Gdy jest ono poważne, trzeba będzie udać się na odtruwanie organizmu na oddziale toksykologicznym. Jeśli nie, wystarczy plan terapii.

Sposoby leczenie uzależnienia od dopalaczy

Plan leczenia uzależnionego jest dostosowany do substancji, jaką on przyjmuje oraz stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Jeśli uzależnienie spowodowało zaburzenia psychiczne np.: urojenia i omamy, stany lękowe lub depresyjne. Wtedy psychoterapię łączy się z detoksem oraz leczeniem farmakologicznym zazwyczaj w ośrodku zamkniętym. Terapia w warunkach ambulatoryjnych sprawdza się u osób w lżejszej fazie uzależnienia. Chociaż powinny z niej skorzystać osoby, które zakończyły pobyt w ośrodku terapeutycznym i chcą wytrwać bez sięgania po dopalacze.

W naszym kraju nie istnieje program terapii dla osób uzależnionych od dopalaczy. Jednak leczenie jest możliwe, dzięki wykorzystywaniu sposobów leczenia narkomani i alkoholizmu. Więc stosuje się leczenie w postaci terapii indywidualnej i grupowej, model Minnesota i społeczności terapeutycznej, psychoterapię oraz farmakologię.

Model Minnesota to sposób terapii, podczas której specjalista będzie uświadamiał choremu, w jaki sposób dopalacze zmieniają jego życie. Dzięki czemu uzależniony nie będzie chciał po nie sięgać.  Natomiast model społeczności terapeutycznej to skoncentrowanie się na leczeniu poprzez kontakt z innymi osobami posiadającymi podobny problem. Razem będą uczyć się życia bez używek i wdrażać zdrowe nawyki do swojej codzienności.

Terapia uzależnień i leczenie farmakologiczne

Podczas terapii leczenie uzależnienia chory udaje się na spotkania indywidualne i grupowe. Ich celem jest zmotywowanie uzależnionego do zmiany swojego życia i niepoddaniu się nałogowi. Uświadamia się mu jakie negatywne skutki przynoszą dopalacze. Uzależnieni poznają podłoże swojego problemu. Uczą się łagodzić objawy zespołu abstynenckiego i dowiadują się, jak pokonać głód. Chory ma wsparcie psychologiczne, dzięki czemu dowiaduje się, jakie mechanizmu rządzą chęcią sięgnięcia po substancję. Później musi nauczyć się, w jaki sposób radzić sobie z problemami bez dopalaczy. Często chory otrzymuje wtedy leki, które mają mu pomóc w funkcjonowaniu bez substancji, od której się uzależnił.

Zatrucie dopalaczami

Kiedy chory przez długi czas tkwił w uzależnieniu, może przedawkować substancję. Objawia się to uczuciami gorąca, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem i nierównym oddechem. Może to spowodować przegrzanie tkanek, zawał, śpiączkę oraz śmierć. Wtedy niezbędne jest natychmiastowe odtruwanie organizmu, które może uratować zdrowie i życie uzależnionego. Podczas niego uzupełnia się organizm elektrolitami i płynami, których jest za mało. Detoksykacja pozwoli przerwać ciąg, jednak nie jest to metoda leczenia uzależnienia.

Cel terapii

Terapia leczenie uzależnienia od dopalaczy ma pomóc choremu pokonanie nałogu i poradzenia sobie z życiem w abstynencji. Chory ma zapoznać się z nawykami, które pozwolą mu wrócić do normalności. Dowie się jak radzić sobie z emocjami i pokusami. Będzie miał również szansę na odbudowanie swoich relacji z najbliższymi.