Rozmowy o współczuciu. Wielogłos

Żyjemy w czasach szybkich i dynamicznych przemian. Przemiany te wpływają na nasze codzienne życie, relacje z innymi ludźmi, na więzi społeczne. W tej płynnej nowoczesności, w której zmieniają się formy kontaktów i komunikacji, ludzkie potrzeby pozostają takie same chcemy być kochani, akceptowani, chcemy przynależeć do innych, a jednocześnie mieć poczucie wolności i wpływu na własne życie. Współczucie jako postawa, akt intencji lub woli skierowany ku drugiemu człowiekowi czy też wobec siebie wydaje się w czasach chaosu jakością niezbędną. Chcemy zaprosić Państwa do rozmowy na ten temat. Udział w dyskusji panelowej wezmą przedstawiciele różnych wyznań, nauki i terapii psychologicznej, a następnie oddamy głos Publiczności.

Zastanawiać będziemy się nad tym:

Czym jest współczucie, czym różni się np. od współ-odczuwania, empatii?

Jak okazujemy współczucie i jak działamy, kiedy współczujemy?

Czy są granice współczucia jeżeli tak, to co je wyznacza i jak je wyznaczamy?

Jakie znaczenie ma współczucie w indywidualnym życiu człowieka?

Jakie znaczenie ma współczucie w życiu wspólnot, społeczności, nowoczesnego społeczeństwa?

Jakie są konsekwencje braku współczucia dla funkcjonowania człowieka i dla funkcjonowania społeczeństwa?

Dwugodzinne spotkanie z udziałem Ryszarda Adamiaka (Ligmincha Polska), Marka Grondasa (Stowarzyszenie MONAR), Katarzyny Kaniowskiej (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), księdza Pawła Kłysa - kapelana hospicjum perinatalnego oraz Katarzyny Waniek (Instytut Socjologii UŁ) odbędzie się 6-go marca 2020 roku o godzinie 18 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, przy ul. Wojska Polskiego 83. Poprowadzi je socjolożka Agnieszka Golczyńska-Grondas. Współorganizatorem wydarzenia jest buddyjski Związek Wyznaniowy Ligmincha Polska.