Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program składa się z 12-14 spotkań ok. 1,5 godzinnych.

Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych.

Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i pro-gramem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu. W założeniach teoretycznych odwołuje się przede wszystkim do filozofii i zasad dialogu motywującego oraz psychologii behawioralno–poznawczej. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu nowego stylu zycia. Uczestnik sam określa cele swojej pracy nad sobą. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych prze-tworów konopi. CANDIS jest realizowany od wielu lat w poradniach leczenia uzależnień w Niemczech, Austrii i Luksemburgu, a badania wskazują na jego dużą skuteczność – w różnych krajach od 41% do 46% absolwentów programu zachowuje abstynencję po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.