Unplugged

Program szkoleniowy dla nauczycieli gimnazjów przygotowujących się do realizacji w klasach szkolnych programu profilaktycznego UNPLUGGED, którego skuteczność została potwierdzona w wielu krajach Europy. Nauczyciele uzyskają kwalifikacje uprawniające do realizacji w szkołach 12 1-godzinnych lekcji dla uczniów i trzech sesji dla rodziców..

UNPLUGGED to program wszechstronnego wpływu społecznego opracowany w latach 2004-2005 w ramach EU-DAP (European Drug Addiction Prevention Trial), finansowanego przez Komisję Europejską wieloośrodkowego projektu realizowanego w siedmiu krajach europejskich. Program profilaktyczny, do realizacji którego są przygotowywani nauczyciele, składa się z dwunastu 1-godzinnych lekcji dla uczniów i trzech sesji dla rodziców. Program został przetestowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 - badania ewaluacyjne wykazały jego wysoką skuteczność (28% uczniów ograniczyło upijanie się, 23% ograniczyło palenie pochodnych konopi i 30% ograniczyło codzienne palenie tytoniu). Aktualnie program jest realizowany lub przygotowywany do realizacji w krajach Unii Europejskiej, w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego. W Polsce program jest oficjalnie rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, uprawnienia do realizacji posiadają certyfikowani trenerzy UNPLUGGED.

Zaletą programu UNPLUGGED jest zastosowanie interaktywnych metod pracy z grupą klasową przez samych nauczycieli kształtujących na co dzień środowisko wychowawcze szkoły, a nie przez zewnętrznych ekspertów, których działania pozostają w oderwaniu od systematycznych oddziaływań wychowawczych szkół. Formuła ta, sprawdzona w innych programach profilak-tycznych, jest dużo bardziej efektywna od popularnych w naszym kraju programów skoncentrowanych na informowaniu o zagrożeniach, które, jak wykazują badania, okazują się często przeciwskuteczne.

Przewiduje się przeszkolenie 3 osób z każdej zainteresowanej szkoły (po dwóch nauczycieli i jeden pedagog/psycholog szkolny) – co daje możliwości przygotowania do realizacji programu w szkole stale ze sobą współpracującego zespołu interdyscyplinarnego. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapewnia dostarczenie podręczników dla nauczycieli i wzorów zeszytów ćwiczeń dla uczniów, które realizator programu w szkole powiela na własny koszt. UNPLUGGED zakłada ścisłą współpracę z instytucjami samorządu terytorialnego wspierającymi szkoły w realizacji programu, oraz zapewnienie przeszkolonym nauczycielom możliwość realizacji programu w roku szkolnym 2012-2013 oraz w kolejnych latach.