Lekomania

Nadmierne używanie leków, zwłaszcza tych, które powodują zmianę samopoczucia, nastroju, mobilizują lub uspokajają - prowadzi do uzależnienia bardzo podobnego do uzależnienia narkotykowego. Substancja wywołująca zależność lekową wchodzi w łańcuchy przemian metabolicznych organizmu i staje się dlań niezbędna. W miarę rozwoju uzależnienia chory musi przyjmować coraz większe dawki leku dla uzyskania pożądanego efektu, co zwiększa możliwość niebezpiecznego przedawkowania. Nagłe odstawienie może spowodować poważne problemy zdrowotne, a funkcjonowanie bez leku staje się coraz trudniejsze.

Poradnia oferuje program pomocy, zna który składają się:

• porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy,

• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich;

• interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych;

• grupy terapeutyczne dla młodzieży i dla dorosłych z problemem uzależnień behawioralnych

Tel.: +48 884 882 558