Komputer i sieć

Używanie nowoczesnych urządzeń multimedialnych powoduje niekiedy problemy bardzo podobne do objawów uzależnienia od narkotyków: utratę kontroli nad swoim zachowaniem, rezygnację z innych aktywności i źródeł życiowej satysfakcji, destrukcję relacji z bliskimi, w przypadku dzieci i młodzieży – zablokowanie naturalnych procesów rozwoju i wchodzenia w dorosłe życie .

Poradnia oferuje program pomocy dla osób uzależnionych od nowoczesnych urządzeń multimedialnych:

od gier komputerowych i na konsoli, komunikatorów, telefonów komórkowych, a także dla osób uzależnionych od permanentnego poruszania się w sieci internetowej. Na program ten składają się:

• porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy,

• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich;

• interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych;

• grupy terapeutyczne dla młodzieży i dla dorosłych z problemem uzależnień behawioralnych

Tel.: +48 884 882 558