Współuzależnienie

Współuzależnienie – utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego uzależnieniem bliskiej osoby – dziecka, partnera, członka rodziny, przyjaciela, współpracownika. Współuzależnienie ogranicza w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadzi do pogorszenia własnego stanu, stałego stresu i bezradności, co utrudnia powrót do równowagi i zmianę własnego położenia na lepsze.

Poradnia oferuje kompleksowy program pomocy dla osób współuzależnionych, na który składają się:

• porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy;

• psychoterapia indywidualna dla osób współuzależnionych i/lub ich bliskich;

• interwencje kryzysowe dla osób współuzależnionych, w tym rodziców i całych rodzin;

• grupa wsparcia dla rodzin osób współuzależnionych;

• warsztaty umiejętności wychowawczych i psychospołecznych dla uczestników grup i terapii indywidualnej

Tel.: +48 884 882 558