Hazard

Hazard jest nałogiem utajonym, bo w przeciwieństwie do uzależnienia od alkoholu lub innych narkotyków nie wywołuje tak widocznych objawów, a straty pieniężne na ogół łatwiej usprawiedliwić niż stan odurzenia. Osoby uzależnione od hazardu często nie rozumieją, że zapadły na chorobę, którą można leczyć – i ukrywają swoje problemy przed otoczeniem. Najbliżsi zaczynają zwracać uwagę dopiero wtedy, gdy zmiany zachowania stają się bardzo widoczne – gdy pojawia się ukrywanie coraz większych obszarów swojego życia, drażliwość i nieradzenie sobie z emocjami, agresywność, problemy ze snem nadużywanie alkoholu i/lub narkotyków.

Poradnia oferuje kompleksowy program pomocy dla osób uzależnionych od hazardu, na który składają się:

• porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy;

• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich;

• interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych;

• grupa terapeutyczna dla dorosłych uzależnionych od gier hazardowych;

• grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych; warsztaty umiejętności psychospołecznych dla uczestników grup i terapii indywidualnej

Tel.: +48 884 882 558