Pracoholizm

Pracoholizm to stan uzależnienia od wykonywanej pracy, bardzo podobne do uzależnienia od innych czynności lub od uzależnienia substancjalnego. Osoba uzależniona od pracy ogranicza inne źródła satysfakcji życiowej, nie potrafi oderwać się od swoich zadań zawodowych, nie potrafi wycofać się i odpocząć. Staje się coraz mniej efektywna, popada w konflikty w pracy i w najbliższym otoczeniu, ponosi poważne konsekwencje zdrowotne. Człowiek pragnący wyzwolić się od destrukcyjnego uzależnienia pod pracy może poddać się terapii podobnej do terapii odwykowej.

Poradnia oferuje program pomocy, zna który składają się:

• porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy,

• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich;

• interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych;

• grupy terapeutyczne dla młodzieży i dla dorosłych z problemem uzależnień behawioralnych

Tel.: +48 884 882 558