Seksoholizm

Przymusowe zachowania o podłożu seksualnym, między innymi nadmierna, niekontrolowana aktywność seksualna, częste zdrady, kompulsywne oglądanie pornografii, inne natręctwa o podłożu seksualnym – mogą mieć poważne destrukcyjne skutki dla życia społecznego i emocjonalnego. Seksoholizm można leczyć podobnie jak inne uzależnienia

Poradnia oferuje program pomocy, zna który składają się:

• porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy,

• psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich;

• interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych;

• grupy terapeutyczne dla młodzieży i dla dorosłych z problemem uzależnień behawioralnych

Tel.: +48 884 882 558