Narkotyki

Problemy spowodowane używaniem nielegalnych środków psychoaktywnych są obecnie bardzo zróżnicowane. W ich zakres wchodzi nie tylko uzależnienie, ale również różne formy używania szkodliwego nie spełniające medycznych kryteriów uzależnienia, ale powodujące problemy w pracy, w szkole, a przede wszystkim w relacjach z bliskimi.

Poradnia oferuje kompleksowy program pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków na który składają się:

  • porady i konsultacje, umożliwiające diagnozę problemu, motywowanie do zmiany i kierowanie do innych form pomocy, w tym oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków terapii stacjonarnej;
  • psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych i/lub ich bliskich;
  • interwencje kryzysowe dla osób uzależnionych;
  • grupa wsparcia dla młodzieży

Tel.: +48 884 882 558