Wiem, rozumiem, pomagam 2019

PARPA - Wiem, rozumiem, pomagam 2019 Zapraszam do uczestniczenia w projekcie „Wiem, rozumiem, pomagam” Projekt „Wiem, rozumiem, pomagam” zakłada przeprowadzenie 120 - godzinnego cyklu szkoleniowego dla dwóch 16-18 osobowych grup uczestników. Cykl szkoleniowy składa się z czterech 30 godzinnych szkoleń. Poszczególne warsztaty w będą się odbywały w odstępie około 1 miesiąca i będą realizowane w drugiej połowie 2019 r. ( formalnie od 15 sierpnia – do 15 grudnia 2019r.). W każdej grupie zajęcia będą prowadzone przez dwóch trenerów- każde ze szkoleń będzie prowadzone przez jednego trenera. Ten cykl będą prowadzili: Tomasz Kołodziejczyk i Hubert Czemierowski

 • Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pracujące w świetlicach socjoterapeutycznych lub opiekuńczo wychowawczych, osoby prowadzące zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym lub osoby przygotowujące się do takiej pracy, które dokonają pisemnego zgłoszenia na wymaganym formularzu i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku większej liczby potencjalnych odbiorców spełniających podane kryteria, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 • Uczestnicy dostaną zaświadczenie o udziale w zajęciach.
 • Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 • Tomek Kołodziejczyk, e-mail: kwiatyzpowietrza@tlen.pl, tel. 502458485
 • Program – 120 godzinnego cyklu szkoleniowego:
 • I. Warsztat umiejętności interpersonalnych – 30 godz.
 • II. Warsztat „Dzieci i dorośli w rodzinie z problemem alkoholowym – diagnoza i interwencja” - 30 godzin.
 • III. Warsztat „Socjoterapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” - 30 godz. IV. Warsztat pracy z grupą – 30 godz.

Osoby prowadzące: Tomasz Kołodziejczyk, Hubert Czemierowski

 • Miejsce spotkań: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi, ul. Tuszyńska 123/125 w Łodzi

 • Terminy spotkań, które odbywają się w piątek- niedzielę w godz. 9-17.30 ( termin pierwszego spotkania nie ulegnie zmianie, pozostałe mogą być zmienione ze względu na preferencje uczestników): 6-8.09

 • - Warsztat umiejętności interpersonalnych 11-13.10

 • - Warsztat „Dzieci i dorośli w rodzinie z problemem alkoholowym” 15-17.11

 • - Warsztat „Socjoterapia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” 29.11-01.12

 • - Warsztat pracy z grupą