"Piekarnia Wartości"

W poradni poza wsparciem dla osób uzależnionych i ich bliskich działa pewien klub...

Klub Profilaktyki Środowiskowej "Klub Tuszyńska", po naszemu "Piekarnia Wartości" jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zbieramy się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-20:00 oraz soboty w godzinach 10:00-15:00. Naszym celem jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Do zadań klubu należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:

• organizowanie dzieciom czasu wolnego,

• rozwijanie zainteresowań,

• rozwój umiejętności interpersonalnych,

• pomoc w nauce,

• rozwijanie kultury osobistej dzieci,

• współprace z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi takimi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe;

• prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia czy działania zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom i ochronie zdrowia.

Zapraszamy do udziału oraz odwiedzenia klubowej strony na Fb

https://www.facebook.com/pg/Klub-Tuszyńska-Piekarnia-Wartości-1529337747092699/about/?ref=page_internal

Kontakt:

Wychowawca - Joanna Dmochowska 604661216 (w godzinach pracy klubu)

Streetworkerzy - 884667573