Pracownicy

MAREK GRONDAS

Specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizor Stowarzyszenia Monar, autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej. Autor ok. 40 artykułów i książek z zakresu edukacji obywatelskiej, umiejętności wychowawczych i profilaktyki.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych; prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, superwizje pracy wychowawczej i terapeutycznej.

ALEKSANDRA KUBIAK

Specjalista terapii uzależnień, absolwentka: Studium Pracowników Służb Społecznych, i Uniwersytetu Łódzkiego- kierunek pedagogika resocjalizacyjna. 26.11.2017 ukończyła Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania w Centrum Counsellingu Gestalt ( 221 godzin dydaktycznych) W Krakowie. Posiada 13-letni staż pracy w ośrodkach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia Monar. Pasjonatka dobrej muzyki, uczestniczka festiwali muzycznych, śpiewa w Jazzowym Chórze Wytwórni.

W poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną, realizuje program Candis, współprowadzi grupę wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych, prowadzi zajęcia w szkołach dla kadr pedagogicznych w zakresie profilaktyki uzależnień.

TOMASZ KOŁODZIEJCZYK

Socjolog, wychowawca, certyfikowany trener - edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Współzałożyciel Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi. Współautor programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Od 1990 wspiera i szkoli nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zwłaszcza związanych z budowaniem pozytywnych relacji z dziećmi, pracy z agresją. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną.

DAMIAN GURDZIEL

Instruktor terapii uzależnień, student pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego, instruktor sportu, realizator programów psychoedukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną.

PAWEŁ CIOŁKOWSKI

Pedagog, terapeuta w podejściu krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu w procesie certyfikacji. Pracował jako terapeuta w Domu Samotnej Matki w Łodzi, Regionalnym Centrum Terapii Bezdomności a także jako terapeuta uliczny w Klubie Profilaktyki Środowiskowej "Tuszyńska". Pasjonat natury i przyrody, łucznictwa oraz biegów terenowych.

Zajmuje się terapią indywidualną, grupową.

  JOANNA DMOCHOWSKA

  Specjalista terapii uzależnień, magister pedagogiki resocjalizacyjnej. Opiekun w Klubie Profilaktyki Środowiskowej "Tuszyńska". Pasjonatka wędrówek górskich, podróży po świecie, wspinaczki po murach i drzewach.

  W poradni zajmuje się konsultacjami i terapią indywidualną, współprowadzi warsztaty w szkołach z zakresu profilaktyki narkotykowej.

  AGNIESZKA PAZUREK

  Magister pedagogiki społecznej w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Uczestniczka szkoleń Stowarzyszenia Monar oraz KBPN.

  W poradni zajmuje się terapią indywidualną i grupową, współprowadzi warsztaty w szkołach z zakresu profilaktyki narkotykowej.

  MAŁGORZATA BOGDANOWICZ

  Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, pedagog specjalny z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Pracownik ds. Kadr Stowarzyszenia Monar- Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi.

  Koordynator pracy biura, koordynator zajęć dla rad pedagogicznych, rodziców oraz uczniów, współprowadząca program wczesnej interwencji "Fred Goes Net" oraz warsztaty dla młodzieży w szkołach z zakresu profilaktyki narkotykowej.

  MAKSYM LANGE

  Student kierunku psychologia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Streetworker w projekcie Nowy Horyzont. Pasjonat wspinaczki górskiej i wypraw rowerowych.

  W poradni przeprowadza konsultacje wstępne oraz terapię indywidualną. Planuje wdrożyć projekt stymulujący aktywność fizyczną dla młodzieży.

  NATALIIA KOSTOCZKA

  Magister psychologii Charkowskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.S.Skoworody

  W poradni współprowadzi grupę wsparcia dla młodzieży, przeprowadza konsultacje wstępne oraz zajmuje się obsługą biura. Prowadzi grupę wsparcia dla mieszkających i pracujących w Łodzi osób z Ukrainy.

  Przeprowadza konsultacje w językach ukraińskim rosyjskim oraz polskim.

  Mama pięcioletniego syna :)

  PIOTR KŁOSIŃSKI

  Student III roku kierunku psychologia na Uniwersytecie Łódzkim.

  W poradni zajmuje się obsługą biura oraz współprowadzi grupę wsparcia dla młodzieży. Wolontariusz w przy poradnianej świetlicy "Piekarnia Wartości" pełniący rolę opiekuna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.