Nawiązki sądowe

Osoby skazane, w wyroku, mogą mieć zasądzoną nawiązkę na rzecz jakiejś organizacji, stowarzyszenia lub na jakiś cel itd. Nasza placówka również jest w wykazie miejsc, na którą taką nawiązkę można przekazać (miejsce, na rzecz którego zasądzona jest nawiązka jest wpisane w wyroku). W przypadku osób, które mają zasądzoną nawiązkę na tutejszą poradnię podajemy nr konta oraz drobne instrukcje...
Wpłaty nawiązki można dokonać na różne sposoby, m.in za pomocą.: przelewu bankowego z własnego konta, przelewu bankowego z konta bliskiej osoby, za pośrednictwem placówki pocztowej. Dokonując wpłaty, w tytule najlepiej wpisać: nawiązka, sygnatura akt oraz kogo dotyczy (jeżeli przelewu dokonujemy nie ze swojego konta).
Dane do wpłat nawiązek sądowych:
  • Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi, ul. Tuszyńska 123/125, 93-376 Łódź
  • nr konta: 96124055271111000055953221